این نوشته ها تماما عین واقعیت است و هرگونه برداشت و کپی از آنها فقط با اطلاع نویسنده امکان پذیر استسمفونی و رقص شعله‌ها
  
 زندگی سرشار از شعله‌ است و در درون هر فرد آتشفشانی از شعله‌ها می‌باشد

 
آرشیو
موضوع بندی
 
دوشنبه 26 شهریور‌ماه سال 1386
بهانه‌ای برای تاخیر و غیبتهای سمفونی

با اینکه زمین گِرد است٬ یک عالمه پستی و بلندی دارد و همه اینها در حال تغییر.
امواج دریا همیشه یکنواخت نیست و طول و عرضش متناوب است.
ابرهای آسمان اندازه‌هاشون ثابت نیست و هردفعه شکلهای مختلف دارند.

زندگی هم جذر و مد خاص خودش رو داره و روح آدم و آدمیزاد هم در این شرایط متحرک٬ نوسان دارد و در دریای زندگی از امواج پیرامونش تاثیر می‌گیرد و بر محیط و محدوده خودش تاثیر می‌گذارد. 

سمفونی هم از این مجموعه مستثنی نیست و نت آهنگش زیر و بم خاص خودش را دارد و رقص شعله‌هایش حرکت و تشعشعی خاص!
که اگر غیراز این می‌بود٬ نه سمفونی معنا می‌یافت و نه رقص...

پی‌نوشت: بهانه‌های خوب برای آدمهای بد٬ فراوان وجود دارد (فریدون تنکابنی)  


تعداد بازدیدکنندگان : 147663


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها


نگاه کن که غم درون دیده ام
چگونه قطره قطره آب میشود
...
چگونه سایه سیاه و سرکشم
اسیر دست آفتاب می شود
...
نگاه کن تمام هستیم خراب میشود
شراره ای مرا به کام می کشد
به اوج می برد
مرا به دام می کشد
...
نگاه کن تمام آسمان من
پر از شهاب میشود

*** *** ***
تو آمدی
تو آمدی ز دورها
ز سرزمین ابرها
ز سرزمین نورها
...
نشانده ای مرا به زورقی
ز اوج ها
ز ابرها
ز نورها
...
مرا ببر مرا ببر
امید دلنواز من
ببر به شهر شعرها و شورها
...
به راه پر ستاره میکشانیم
فراتر از ستاره مینشانیم
...
نگاه کن من از ستاره سوختم
لبالب از ستارگان شب شدم
چو ماهیان سرخرنگ ساده دل
ستاره چین برکه های شب شدم

*** *** ***
چه دور بود
چه دور بود پیش از این زمین ما
به این کبود غرفه های آسمان
...
کنون بگوش من دوباره میرسد
صدای تو
صدای باغ برفی فرشتگان
...
نگاه کن که من کجا رسیده ام
به کهکشان
به بیکران
به جاودان

به کهکشان به بیکران به جاودان