این نوشته ها تماما عین واقعیت است و هرگونه برداشت و کپی از آنها فقط با اطلاع نویسنده امکان پذیر استسمفونی و رقص شعله‌ها
  
 زندگی سرشار از شعله‌ است و در درون هر فرد آتشفشانی از شعله‌ها می‌باشد

 
آرشیو
موضوع بندی
 
دوشنبه 25 تیر‌ماه سال 1386
من و کله‌جونم

وسط کله‌ام به اندازه کف دست کچل شده!
سه هفته پیش رفتم سلمونی و بهش گفتم بقیه جاهای سرم رو مثل وسط کله‌ام بکنه. اونم نامردی نکرد و تیغ رو برداشت و افتاد به جون کله‌جونم!

دو هفته نگذشته بود که دیدم موهام داره بلند میشه. خودم تیغ رو برداشتم و رفتم حموم. خدا رو شکر که مثل اون قدیما مجبور نبودم برم حموم عمومی! وگرنه حتما همه دور سرم جمع میشدند و ... منهم کلی خجالت میکشیدم و احتمالا مثل پانکها کله‌جونم‌ رو نصفه‌کاره وسط کله‌زنی ولش میکردم!

وقتی از حموم اومدم بیرون٬ کله‌ام زیر آفتاب برق میزد و توی سایه یخ میکرد!

 


تعداد بازدیدکنندگان : 147663


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها


نگاه کن که غم درون دیده ام
چگونه قطره قطره آب میشود
...
چگونه سایه سیاه و سرکشم
اسیر دست آفتاب می شود
...
نگاه کن تمام هستیم خراب میشود
شراره ای مرا به کام می کشد
به اوج می برد
مرا به دام می کشد
...
نگاه کن تمام آسمان من
پر از شهاب میشود

*** *** ***
تو آمدی
تو آمدی ز دورها
ز سرزمین ابرها
ز سرزمین نورها
...
نشانده ای مرا به زورقی
ز اوج ها
ز ابرها
ز نورها
...
مرا ببر مرا ببر
امید دلنواز من
ببر به شهر شعرها و شورها
...
به راه پر ستاره میکشانیم
فراتر از ستاره مینشانیم
...
نگاه کن من از ستاره سوختم
لبالب از ستارگان شب شدم
چو ماهیان سرخرنگ ساده دل
ستاره چین برکه های شب شدم

*** *** ***
چه دور بود
چه دور بود پیش از این زمین ما
به این کبود غرفه های آسمان
...
کنون بگوش من دوباره میرسد
صدای تو
صدای باغ برفی فرشتگان
...
نگاه کن که من کجا رسیده ام
به کهکشان
به بیکران
به جاودان

به کهکشان به بیکران به جاودان